1

Oferty

Analiza i przygotowanie ofert do publikacji w ekosystemie B2B
2

Propagacja

Zwiększenie widoczność ofert online przez hub propagacyjny
3

Leady

Zwiększenie liczby pozyskanych leadów, w tym leadów premium
4

Klienci

Zwiększenie konwersji leadów sprzedażowych nawet o 30%

#1 w Polsce hub propagacyjny dedykowany doradcom

Po raz pierwszy w Polsce w jeden system połączono tak wiele internetowych rozwiązań: portale, spotaby, banery, formularze opt-in, media społecznościowe,
które w hubie propagacyjnym pracują razem 24 h jedynie dla 10 firm doradczych, wspierając je online przez 10 miesięcy w pozyskiwaniu leadów, SEO i SEM.

Konsulting Link

Konsulting Link

Serwis katalogowy. Prezentuje oraz lokalizuje doradców. Mapy pozwalają na wyszukiwanie, promują oferty konsultingowe.
Biznes Best

Biznes Best

Butikowy serwis ofertowy, nastawiony na dynamiczną propagację wybranych ofert
i marketing rekomendacyjny.
Baner Cloud

Baner Cloud

Sieć banerów w systemie Baner Cloud liczy obecnie +3000 spotów reklamowych.
5 banerów dla uczestnika.
Media społecznościowe

Media

30 spotabów prezentuje oferty z mediów społecznościowych. W +25 mediach pojawiają się oferty uczestników Projektu.
Szkolenia Best

Szkolenia Best

Butikowy serwis ofertowy, który promuje i rekomenduje online wybrane szkolenia uczestników Projektu.
Doradca Cafe

Doradca Cafe

Platforma społecznościowa dla grup ofertowych, branżowych
i zawodowych. Posiada system ogłoszeń oraz fora dyskusyjne.
Biznes Cloud

Biznes Cloud

Jedyny tego typu w Polsce ekosystem biznesowy, który składa się z +90 serwisów internetowych i 3 intranetów.
Oferty na email

Oferty na email

Sieć +50 formularzy w +40 serwisach zbiera i przekazuje uczestnikom zapytania B2B na temat ofert konsultingowych.
WebCert.pl_261px

WebCert

Bezpłatna analiza witryny internetowej przez serwis WebCert™. Kluczowa dla propagacji ofert online.

Uzyskaj przewagę nad konkurencją online

Dedykowany agregator leadów „Oferty na email” (+50 źródeł opt-in)
Propagacja w +25 mediach społecznościowych (repostowanie co 21 dni)
Raport WebCert zwiększający bezpieczeństwo Twojej witryny firmowej
Raport dotyczący Online Compliance, kluczowy dla pozyskiwania leadów
Dedykowany landing page Doradcy Biznesowi z własnymi mediami i SEO
Natychmiastowe wyświetlanie ofert w +30 spotabach biznesowych
Niskie koszty, 14,66 zł dziennie, 440 zł miesięcznie, 4400 zł na 10 miesięcy
Ograniczona liczba uczestników, gwarantująca przewagę konkurencyjną
Dedykowany Projektowi Socjal Ninja (ekspert mediów społecznościowych)
Połączenie Projektu z Baner Cloud i Biznes Cloud oraz serwisem BIZtab
Pakiet benefitów o wartości +15 000 zł, np. Konsulting +, Szkolenia Top
Profesjonalne SEO dla każdej oferty 7/365

Źródła pozyskiwania leadów w Projekcie *

1 %
Serwisy ofertowe
1 %
Wyszukiwarki
1 %
Media społecznościowe
1 %
Formularze

* Dane szacunkowe, wyliczane w oparciu o zrealizowane projekty. Uzależnione od aktywności użytkowników. Nie uwzględniają sieci Baner Cloud oraz Biznes Cloud.

FAQ

Popularne pytania

Wynoszą one 4400,00 zł netto i dotyczą okresu 10 miesięcy. Wszystkie serwisy, np.: Konsulting Link, Konsulting News, Biznes Best, Oferty na email, mogą funkcjonować samodzielnie i posiadają swoje cenniki, które nie dotyczą uczestników Projektu, np. Pakiet ofertowy w serwisie Biznes Best na 12 miesięcy kosztuje 2400,00 zł. Wartość całego pakietu korzyści, oferowanych uczestnikom Projektu, przekracza kwotę 15 000,00 zł. 

W wariancie podstawowym nie wymaga go prawie wcale. Oczekujemy od uczestników wypełnienia 2. formularzy, w tym Formularza zgłoszeniowego (60 sekund) i kontynuowania aktywności online we własnych serwisach oraz mediach społecznościowych. Oczywiście, im ta aktywność natywna będzie większa, tym większa będzie aktywność propagacyjna. Możliwe jest także większe zaangażowanie uczestników i np. publikowanie ofert (Biznes Best), tekstów promocyjnych, notatek prasowych, wywiadów, prezentacji, mediów osadzonych (Konsulting News) lub angażowanie się w grupy dyskusyjne (Doradca Cafe), ale te działania mają charakter uzupełniający oraz fakultatywny. Wyjątkiem jest tutaj serwis Doradcy Biznesowi, który będzie wymagał przekazania materiałów do wywiadów promocyjnych.

Nasz Socjal Ninja będzie na co dzień zajmował się monitorowaniem mediów społecznościowych Projektu oraz mediów i stron ofertowych jego uczestników, wspierał propagację ofert w mediach (+20 mediów), zwiększał zainteresowanie ofertami doradczymi i animował społeczność online. Będzie także odpowiedzialny za realizację działań związanych ze społecznościowym subprojektem i platformą Doradca Cafe.

Nie ma takiej potrzeby, gdyż Projekt Doradca Best posiada swój własny Regulamin, a wszystkie rejestracje na stronach docelowych, np. Konsulting Link, Konsulting News, Biznes Best, są realizowane automatycznie lub bezpośrednio przez Administratora. 

Akceptacja Regulaminu nie zwalnia z konieczności akceptacji zasad, polityk lub regulaminów serwisów zewnętrznych, np. takich jak: Spotaber, WebCert.

Zgodnie z Regulaminem Projektu Doradca Best odnowienie uczestnictwa w Projekcie powinno nastąpić (w celu zachowania ciągłości realizowanych działań) co najmniej na 7 dni przed zakończeniem danej edycji Projektu, czyli przed upływem 10 miesięcy. Samo odnowienie nie jest obligatoryjne. W przypadku braku odnowienia, uczestnictwo w Projekcie po prostu wygaśnie, a wszystkie aktywne usługi zostaną automatycznie wyłączone. Aby zapobiec ich nagłemu wyłączeniu, każdy uczestnik zostanie dwukrotnie powiadomiony o upływającym terminie, na 14 dni i następnie na 7 dni przed zakończeniem uczestnictwa w Projekcie. Nieodnowienie uczestnictwa skutkuje jedynie koniecznością ponownej rejestracji w Projekcie, ale może to być niemożliwe ze względy na ograniczoną pulę dostępnych miejsc, a koszty uczestnictwa mogą być znacząco większe.

W sieci Baner Cloud zarezerwowano 50 banerów w serwisach B2B na reklamy uczestników Projektu Doradca Best. Dla każdego uczestnika rezerwujemy co najmniej 5 banerów o dowolnej treści, także reklamującej inne przedsięwzięcia lub marki uczestnika. Wszystkie banery uczestników są aktualizowane co 3 miesiące i są to banery stałe (nierotacyjne).

Agregator leadów Oferty na email to ponad 1200 formularzy (opt-in, double opt-in) w serwisach sieci Biznes Cloud, która składa się z +90 serwisów B2B. W Projekcie Doradca Best przeznaczyliśmy +50 lokalizacji na formularze osadzone i pop-upy, które będą zbierały adresy email od użytkowników zainteresowanych konsultingiem. Informacja taka (za zgodą użytkownika) będzie przesyłana do uczestników Projektu Doradca Best,
a oni będą się kontaktowali z autorami zapytań i przesyłali swoje oferty. 

Serwis Doradcy Biznesowi jest elitarną mikrostroną ofertową typu landing page, dedykowaną wyłącznie 10. firmom konsultingowym uczestniczącym w Projekcie. Głównym celem serwisu Doradcy Biznesowi jest dynamiczna promocja ofert i marek doradców online, także przez własne media społecznościowe (np. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube), zwiększenie reputacji witryn internetowych firm uczestniczących w Projekcie i ich widoczności w wyszukiwarkach.  Serwis zostanie otwarty po zamknięciu listy uczestników Projektu i udostępnieniu przez nich informacji, danych oraz materiałów do tzw. mikrowywiadów.

Tablice społecznościowe, jak sama nazwa wskazuje, wyświetlają w jednym miejscu informacje z wielu źródeł społecznościowych, np. Facebooka, Twittera, YouTube, RSS, Instagrama, Pinteresta, SoundCloud. Jest to niezwykle atrakcyjny sposób dla wielu użytkowników na agregowanie informacji. Zamiast przeglądać np. pojedyncze fanpage’e można wszystkie posty, uporządkowane tematycznie zobaczyć od razu i w jednym miejscu. Posiadamy ponad 60 spotabów, takich jak np. BIZtab lub będących częścią innych serwisów B2B. Ponad 30 z nich włączyliśmy do tego Projektu.

Media społecznościowe same w sobie mają budowę strumieniową – posty przepływają 24 h w strumieniu informacyjnym. Ma to zaletę przy małej liczbie informacji, ale przy zwiększaniu się liczby postów, nawet do 90% z nich po prostu ucieka uwadze odbiorców, o konwersji na leady już nie wspominając. Widać to doskonale, gdy analizujemy statystykę responsywności np. na LinkedIn lub Facebooku. Profile B2B posiadające nawet 12 000 obserwujących mają średnią responsywność na poziomie 0,25%. Zaletą naszego rozwiązania jest zwiększenie (naturalne) liczby źródeł i zastosowanie mechanizmu biura prasowego. Ta sama informacja przesyłana z 4 źródeł w różnych odstępach czasowych (jak notatka prasowa), posiadających po 5 mediów społecznościowych i repostowana co 21 dni, ma realne szanse na zauważenie i zainteresowanie odbiorcy – nazywamy to strumieniowaniem lub niekiedy billboardowaniem.

Hub propagacyjny, w odróżnieniu od pojedynczej strony, to sieć wielu serwisów i narzędzi, połączonych w jeden mechanizm, którego zadaniem jest propagacja online. Projekt Doradca Best jest hubem propagacyjnym. Składa się z kilku połączonych narzędzi propagacyjnych B2B (spotaby, agregatory leadów) i kilku serwisów internetowych. Hub propagacyjny wyposażono w szereg rozwiązań kluczowych dla dynamicznej i szerokiej propagacji ofert doradczych, zintegrowano z siecią banerów B2B Baner Cloud (+50 lokalizacji), wyposażono w agregator leadów (+50 formularzy opt-in) i +30 tablic ofertowych (spotabów) oraz dedykowaną tylko 10 firmom stronę rekomendacyjną (landing page) Doradcy Biznesowi.

Pomimo że Projekt ma swoje edycje, to ich terminy startowe nie są wiążące dla poszczególnych uczestników Projektu. Wynika to z faktu, że zgodnie z pkt. 2.2 Regulaminu okres uczestnictwa jest liczony od dnia wymagalności danej płatności, więc np. na fakturze VAT będzie to pierwszy dzień po określonym w dokumencie „terminie płatności” ( faktury są wystawiane w różnych terminach). Edycje przede wszystkim pozwalają określić terminy, w których Administrator może zaprosić następnych uczestników (co 6 miesięcy jest to kolejne 10 organizacji).

Jeżeli z jakiegoś względu zwolniłoby się miejsce w Projekcie, to oczywiście byłoby to możliwe. Sądzimy jednak, że takie sytuacje nie będą się zdarzały, gdyż liczba miejsc jest niezwykle ograniczona. Nawet jeżeli założymy, że co 6 miesięcy zapraszamy kolejne 10 firm, to w ciągu 5 lat dysponujemy liczbą 100 firm zaledwie. Nie jest to nawet 1% wszystkich firm doradczych w Polsce. Projekt oferuje nie tylko elitarny produkt, ale też produkt o wysokiej wartości. Gdyby uczestnik Projektu chciał skorzystać ze wszystkich serwisów i opcji, to koszty wyniosłyby ponad 15 000,00 zł – tutaj wynoszą jedynie 4400,00 zł, nie licząc kolejnych opcji przygotowanych na 2023 rok.

Raporty kwartalne będziemy prezentowali na dedykowanej stronie Projektu (dostępnej tylko dla  uczestników po zalogowaniu się) i będą one zawierały dane dotyczące całego serwisu w zakresie w jakim jest to możliwe, gdyż części danych nie jesteśmy w stanie w hubie propagacyjnym zmierzyć. Jest to niezwykle proste w przypadku pojedynczej strony, ale w przypadku kilkunastu rozproszonych modułów propagacyjnych, ukierunkowanych zewnętrznie (zwiększanie ruchu w witrynach uczestników) jest to bardzo trudne. Tak jest np. z ruchem bezpośrednim z mediów społecznościowych (kierowanym do witryn uczestników), z ruchem generowanym ze spotabów oraz ruchem z mediów osadzonych lub części banerów i formularzy opt-in.

10 miesięcy krok po kroku

Realizacja Projektu

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Dokonanie opłaty za uczestnictwo
Wypełnienie formularza informacyjnego
Podpięcie mediów społecznościowych do spotabów serwisu BIZtab
Podpięcie mediów społecznościowych do 30. spotabów sieci Baner Cloud
Dodanie profilu i oferty firmy do serwisu Konsulting Link
Aktywowanie w serwisie Konsulting Link usługi biura prasowego (robot)
Udostępnienie benefitów o wartości +15 000 zł (3 z 7 serwisów B2B)
Aktywowanie profilu firmy i robota prasowego w serwisie Konsulting News
Publikacja wywiadów w serwisie Liderzy Online
Aktywowanie agregatora leadów Oferty na email (50 formularzy opt-in)
Aktywowanie 5 banerów firmy w sieci Baner Cloud
Aktywowanie profilu firmy w serwisie Biznes Best
Dodanie w serwisie Biznes Best 5 ofert i ich propagacja w mediach
Uruchomienie landing page Doradcy Biznesowi
Uruchomienie subprojektu i platformy społecznościowej Doradca Cafe
Prezent na zakończenie Projektu: serwis B2B promujący webinary
W ramach Projektu otrzymujesz

Pakiet korzyści

Agregator leadów
Ponad 50 formularzy opt-in umieszczonych w +40 serwisach biznesowych będzie bezpośrednio dostarczało do ciebie zapytania o konsulting
Spotaby
Ponad 30 tablic społecznościowych (spotabów) będzie wyświetlało oferty doradztwa publikowane przez ciebie w twoich mediach społecznościowych
Dedykowane serwisy
Konsulting News i Biznes Best będą publikowały twoje newsy i oferty oraz je promowały online. Serwis Konsuting Link, to katalog ofertowy
Media społecznościowe
Co najmniej 25 mediów społecznościowych będzie publikowało twoje oferty, repostowało je co 21 dni, a cześć z nich będzie dodatkowo rekomendowana
Banery promocyjne
Otrzymasz co najmniej 5 banerów na 10 miesięcy w sieci Baner Cloud, które możesz wykorzystać na dowolny cel promocyjny, także promocję marki
Pakiet benefitów
Otrzymasz pakiet benefitów o wartości +15 000 zł, m.in. bezpłatne pakiety ofertowe w Szkolenia News, HRtab, Liderzy Online, Konferencje News
Formularz zgłoszeniowy do I edycji Projektu Doradca Best

Rejestracja w Projekcie

Rejestracja
+48

Online Compliance

Raport WebCert jest kluczowy dla
skutecznego pozyskiwania leadów

Tylko w roku 2023 w projekcie Doradca Best oferujemy bezpłatnie raport WebCert
o wartości 1200 zł. Raport zawiera analizę zgodności prawnej witryny internetowej,
analizę wydajności propagacyjnej, zagrożeń internetowych i optymalizacji kosztów.

Projekt Doradca Best